A B C E F G H I J K L Ł M N P R S T W Z Ż

Tomasz Żurkiewicz

Firma: InnoGea Sp. z o.o.

Stanowisko: prezes zarządu

Tomasz Żurkiewicz. Finansista, prawnik, strateg, new business developer, architekt transakcji, doradca swobodnie wykorzystujący obszerny zakres umiejętności i doświadczeń z wielu specjalności. Zarządzający portfelem projektów inwestycyjnych, z doskonałymi umiejętnościami analitycznymi, wykorzystujący narzędzia takie jak PRINCE2, MS Project, MS SharePoint. Kompetentny w zakresie podejmowania kluczowych decyzji biznesowych oraz współpracy z osobami w zarządach banków, funduszy inwestycyjnych, holdingów przemysłowych. Zdyscyplinowany, skoncentrowany na osiągnięciu celu, także przy użyciu niestandardowych i bardzo kreatywnych sposobów dochodzenia do nich. 20-letnie doświadczenie w branży inwestycyjnej, z edukacją praktyczną uzyskaną od najlepszych zarządzających globalnymi funduszami private equity i bankowców inwestycyjnych. Kierował transakcjami z kategorii M&A, restrukturyzacji itp. o wartości ok. 10 mld złotych, w tym: (jako kierownik projektu) przejęcie spółki z WIG20 obecnie pod nazwą Asseco Poland, (jako kierownik podprojektów) konsolidacja Huty Sendzimira, Huty Katowice, Huty Florian, Huty Cedler w Polskie Huty Stali, połączona z restrukturyzacją finansową i organizacyjną, oraz wprowadzeniem Mittal Steel jako inwestora (to jedna z najtrudniejszych transakcji kapitałowych w historii Polski). Administrował jako COO funduszem private equity SFI (aktywa ok. 300 mln zł, w tym projekt tzw. Młode Miasto Gdańsk, 70 hektarów postindustrialnych terenów w centrum Gdańska), oraz jako COO opportunity fundem Evip Progress (aktywa ok. 60 mln zł). W latach 2010-2016 jako dyrektor inwestycyjny w grupie kapitałowej Icon, działającej głownie na rynku nieruchomości mieszkaniowych segmentu premium, m.in. wprowadził wiele serii obligacji na rynek publiczny Catalyst o łącznej wartości ok. 150 mln zł. Twórca i zarządzający funduszem preseed venture capital Sarmatia Ventures, który inkubuje startupy z działające w zakresie Energy Environment Cleantech (EEC).

Bierze udział w sesjach:

 • Innowacje dla klimatu

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Innowacje dla klimatu

  • Strategie firm wobec wymagań regulacyjnych. Czas zielonych inwestycji
  • Przykłady nowatorskich rozwiązań – ich realny i potencjalny wpływ na środowisko
  • Stopień wykorzystania technologii przyjaznych dla środowiska, nisko- i zeroemisyjnych
  • Współpraca nauki, biznesu i administracji na rzecz innowacji dla klimatu. Jak efektywnie wspierać kreatywność?

  Innowacje dla klimatu

POWRÓT