A B C E F G H I J K L Ł M N P R S T W Z Ż
Joanna Łojewska

Joanna Łojewska

Firma: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Stanowisko: kierownik Zespołu Kinetyki Reakcji Heterogenicznych, Wydział Chemii

Kierownik Zespołu Kinetyki Reakcji Heterogenicznych na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 2010 roku dzięki grantowi z Funduszu Nauki i Technologii Polskiej utworzyła Pracownię Badań Katalizatorów. Kierownik licznych projektów finansowanych ze środków rządowych, jak i organizacji wspierających naukę polską (FNP, NCN). Wraz z swoim Zespołem prowadzi badania z zakresu szeroko pojętej katalizy. Szczególnym przedmiotem jej zainteresowań jest struktura powierzchni i centra aktywne na powierzchni katalizatorów, jak również synteza nowych materiałów katalitycznych. Jej grupa badawcza koncentruje się na badaniach nad zrozumieniem relacji struktura-aktywność katalizatorów polegającej na łączeniu spektroskopii podczas reakcji katalitycznej (metodologia in situ) z jednoczesnym pomiarem aktywności (metodologia operando) w czasie rzeczywistym (obserwacja procesów katalitycznych, ewolucji powierzchni katalizatorów).

Bierze udział w sesjach:

 • Innowacje dla klimatu

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Innowacje dla klimatu

  • Strategie firm wobec wymagań regulacyjnych. Czas zielonych inwestycji
  • Przykłady nowatorskich rozwiązań – ich realny i potencjalny wpływ na środowisko
  • Stopień wykorzystania technologii przyjaznych dla środowiska, nisko- i zeroemisyjnych
  • Współpraca nauki, biznesu i administracji na rzecz innowacji dla klimatu. Jak efektywnie wspierać kreatywność?

  Innowacje dla klimatu

POWRÓT