A B C E F G H I J K L Ł M N P R S T W Z Ż
Adam Hańderek

Adam Hańderek

Firma: Handerek Technologies

Stanowisko: CTO, założyciel

Wynalazca i naukowiec posiadający ponad 30-letnie doświadczenie jako przedsiębiorca
w Polsce i Niemczech. Autor licznych patentów i wniosków patentowych oraz publikacji.
Za swoje dokonania w zakresie technologii recyklingu otrzymał liczne nagrody. W latach
80-tych założył jedną z pierwszych w Polsce spółek z o. o. (PPUH Krylateks), gdzie zatrudniając ponad 100 osób wdrażał, we współpracy z Instytutem Ciężkiej Syntezy Organicznej, innowacyjną technologię pianki krylaminowej. W latach 90. działał na rynku niemieckim będąc właścicielem firmy handlowej H&H GbR Schweinfurt oraz sprawując kontrolę nad GZMK GmbH. Potem rozpoczął kierowanie działem wdrożeniowym technologii transestryfikacji wyższych kwasów tłuszczowych przy zastosowaniu katalizatorów kwasowych w ramach Jenamethyl GmbH i we współpracy z PKN Orlen (1997–2005). Wtedy też zaczął się zajmować gospodarką odpadami i recyklingiem. Rozwijając te technologie przeniósł się
do Enerfoil Vertriebs GmbH (2008–2014), aby kierować pracami badawczo – rozwojowymi. Po tym okresie rozpoczął niezależną działalność badawczą w ramach Technologie Recyklingu Adam Hańderek. W celu pozyskania inwestorów do sfinansowania dalszych prac badawczo-rozwojowych i komercjalizacji opracowanych już technologii oraz biznesowych wdrożeń innowacyjnych rozwiązań w 2018 roku stworzył Handerek Technologies Sp. z o. o. pozyskując do współpracy zespół doświadczonych specjalistów z różnych obszarów działalności.

Bierze udział w sesjach:

 • Innowacje dla klimatu

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Innowacje dla klimatu

  • Strategie firm wobec wymagań regulacyjnych. Czas zielonych inwestycji
  • Przykłady nowatorskich rozwiązań – ich realny i potencjalny wpływ na środowisko
  • Stopień wykorzystania technologii przyjaznych dla środowiska, nisko- i zeroemisyjnych
  • Współpraca nauki, biznesu i administracji na rzecz innowacji dla klimatu. Jak efektywnie wspierać kreatywność?

  Innowacje dla klimatu

POWRÓT