Prezentacja raportu WWF

4 grudnia 2018 • 14:45-15:30 • Sala SILVER

Tematyka

Zrównoważony rozwój Polski. Spojrzenie w przyszłość. Wnioski z raportu „2050 Polska dla Pokoleń”.