Drugi dzień konferencji EEC Green w Katowicach był okazją do prezentacji start-upów specjalizujących się w innowacjach prośrodowiskowych, a także wskazania dobrych praktyk w tej dziedzinie.

Zrównoważony rozwój. Jakie są najlepsze praktyki?Wśród osób, które przedstawiły swoje prezentacje, znalazły się:

  • Carolina Garcia Gomez, CEO, IKEA Retail Poland - Świadomi konsumenci. Nowe modele zachowań rynkowych w dobie ekorozwoju.
  • Gayle Schueller, Vice President & Chief Sustainability Officer, 3M - Jak zrównoważone innowacje poprawiają życie każdego z nas.
  • Aleksandra Margas, kierownik, Dział Rozwoju i Projektów, Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu (Kopalnia Guido) oraz jej zastępca Magdalena Szczypkowska - Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
  • Małgorzata Then, CEO, Biotrem - Biotrem - organiczna przyszłość produktów jednorazowego użytku.
  • Ran J. Sharon, President, CEO, Clariter Group - Czy zakaz jest jedynym rozwiązaniem dla globalnego problemu odpadów z tworzyw sztucznych?
  • Krzysztof Pasierb, Chief Analyst, Hyper Poland - Etapowe wdrażanie koncepcji Hyperloop jako sposób efektywnej modernizacji istniejących korytarzy kolejowych.
  • Janusz Przeorek, prezes zarządu, Solidea - Kogeneracja Rozproszona: Ultrakompaktowe jednostki gazyfikacji biomasy i węgla odpadowego.

Spotkanie pt. "Zrównoważony rozwój - najlepsze praktyki" poprowadził Jacek Ziarno, redaktor naczelny Magazynu Gospodarczego Nowy Przemysł.

Zobacz więcej informacji z EEC Green