Zrównoważony rozwój na stałe już zagościł w strategiach wielkiego biznesu. Przybywa firm, które nie chcąc być kojarzone z nieodpowiedzialnym wykorzystywaniem zasobów naturalnych stawiają na gospodarkę o obiegu zamkniętym, baczniej przyglądają się swoim łańcuchom dostaw i poczynaniom swych kooperantów.

Zrównoważony rozwój i gospodarka o obiegu zamkniętym w strategiach firm

  • Przedstawiciele uznanych korporacji coraz częściej przekonują, że lekceważenie zrównoważonego rozwoju może w dłuższej perspektywie grozić nawą eliminacją z rynku.
  • Presja na świat biznesu wynika zarówno z konkretnych regulacji przyjmowanych na poziomie UE, czy poszczególnych krajów, ale też ze zmieniających się oczekiwań klientów.
  • O zrównoważonym rozwoju we współczesnych strategiach firm dyskutować będziemy od 13 do 15 maja w Katowicach podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

- Jeszcze kilka lat temu wydawało się, że dla biznesu pojęcie zrównoważonego rozwoju ma charakter nieco charytatywny. Dzisiejsza rzeczywistość mocno przeczy takim poglądom, a za kilka lat lekceważenie tego pojęcia może oznaczać eliminację z rynku. Wpłyną na to nie tylko decyzje banków czy dostawców, którzy nie będą chcieli finansować czy kooperować z „brudnym biznesem” – mówił Brunon Bartkiewicz, prezes ING Banku Śląski podczas odbywającego w grudniu 2018 r. w Katowicach EEC Green.

- Zrównoważony rozwój jest czymś w oczywisty sposób lepszym, a firmy odpowiedzialne mają lepsze perspektywy. Takie podmioty, takich klientów chcemy wspierać, pomagać im w ewolucji ku zrównoważeniu – podkreślał Leon Wijnands, Global Head of Sustainability, ING Group.

Przy okazji EEC Green wielkie korporacje sporo mówiły o podejmowanych przez siebie działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz ogłaszały deklaracje dotyczące swych poczynań w przyszłości. Jak zapowiedziała Gayle Schueller, Vice President & Chief Sustainability Officer w 3M już od roku 2019 każdy z około tysiąca nowych produktów firmy (tyle wprowadza ich na rynek 3 M w ciągu roku) będzie waloryzowany ze względu na ślad, który pozostawia w środowisku naturalnym. Podkreśliła, że firma dużą uwagę przykłada do sięgania po osiągnięcia naukowych w rozwiązaniach korzystnych dla środowiska.

- Nowy model opiera się na trzech filarach. Pierwszym jest wdrożenie nauki do gospodarki w obiegu zamkniętym. Drugim wykorzystanie nauki w walce z wyzwaniami klimatycznymi. Trzecim - jej zastosowanie w poprawie jakości życia społeczeństw i bezpieczeństwa pracowników - wyjaśniła Schueller.

Na wdrażanie odpowiednich standardów dla kooperantów firmy zwracała z kolei uwagę Carolina Garcia Gomez CEO IKEA Retail Poland.

- Staramy się wprowadzać wymogi dla naszych dostawców. Jeżeli nie dostosują się do nich, to nie mogą być naszymi dostawcami – powiedziała. Jak podkreśliła firma stara się stawiać sobie nowe cele, idące dalej niż wymagają tego regulacje, ponieważ tego właśnie oczekują od niej klienci.

- Na zrównoważony rozwój patrzymy oczami klientów, pomagamy lepiej żyć, z mniejszym wpływem na środowisko, tym z nich, którzy chcą, ale nie zawsze wiedzą, jak - stwierdziła Carolina Garcia Gomez.

Dyskusja o zrównoważonym rozwoju we współczesnych strategiach firm będzie kontynuowana od 13 do 15 maja w Katowicach podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego, pod patronatem WNP.PL na który serdecznie zapraszamy.

Uczestnicy wydarzenia dyskutować będą o perspektywach dojścia do zeroemisyjnej gospodarki, roli regulacji w dostosowywaniu się firm do nowych wymagań i przedsiębiorstwach wyznaczających trendy. Będzie też okazja zapytać o to, czy z biznesowego punktu widzenia takie działania faktycznie się opłacają i jak mają się do konkurencyjności przedsiębiorstw.