Musimy mieć świadomość, że straty w sieciach energetycznych nie są liniowo proporcjonalne - powiedział w trakcie konferencji EEC Green Mariusz Kondraciuk, dyrektor zarządzania energią w polskiej spółce Siemensa. Kluczowe dla podnoszenia efektywności energetycznej jest więc zagęszczanie linii energetycznych.

Sieci energetyczne muszą być gęstsze, by zwiększyć efektywność

- Im płynie w sieci więcej energii, tym nieproporcjonalnie więcej strat się tam generuje. Sposobem na ograniczenie strat jest więc zagęszczenie sieci - tłumaczył Mariusz Kondraciuk w trakcie panelu dyskusyjnego "Efektywna energia / Innowacje dla klimatu", który 5 grudnia 2018 roku zorganizowano w Katowicach w ramach konferencji EEC Green.

Jak dodał, operatorzy sieci mają tego świadomość również w Polsce, czego przykładem są inwestycje, które realizują obecnie Polskie Sieci Energetyczne, z perspektywą sięgającą do 2025 roku.

Według przedstawiciela Siemensa drugim istotnym elementem podnoszenia efektywności sieci energetycznych jest instalowanie w punktach węzłowych możliwie najbardziej niezawodnych urządzeń. To zresztą podnosi nie tylko efektywność systemu, ale również jego bezpieczeństwo.

Dodatkowo, jego zdaniem, być one możliwie neutralne dla środowiska naturalnego, np. poprzez stosowanie materiałów izolacyjnych nowej generacji.

- Trendem jest zastępowanie gazów cieplarnianych innymi substancjami, które izolują elementy elektryczne i jednocześnie są zupełnie neutralne dla środowiska - stwierdził Mariusz Kondraciuk.

Konferencja EEC Green została zorganizowana w dniach 4-5 grudnia 2018 roku na marginesie szczytu klimatycznego w Katowicach.