Polskie firmy z powodzeniem rozwijają innowacyjne produkty i technologie odpowiadające na potrzeby współczesności w zakresie szeroko rozumianej ochrony klimatu, a w tym oszczędzające energię i służące poprawie jakości powietrza. Pokazały to podczas konferencji EEC Green.

Polskie firmy rozwijają innowacyjne rozwiązania proekologiczne. Zobacz debatę

Podczas drugiego dnia konferencji EEC Green w Katowicach w ramach panelu "Innowacje dla klimatu" kilka firm przedstawiło swoje osiągnięcia w zakresie rozwoju technologii służących m.in. ochronie powietrza i poprawie jakości oświetlenia.Podczas samej  debaty paneliści mówili m.in. o tym jak w praktyce wykorzystywane są nowoczesne rozwiązania, o znaczeniu społecznego nacisku w walce o czyste powietrze i świadomości ekologicznej i rządowych inicjatywach w walce o poprawę jakości powietrza w Polsce, a także o problemie odpadów z tworzyw sztucznych.

Do udziału w dyskusji pt. "Innowacje dla klimatu" zostali zaproszeni: Adam Hańderek CTO, założyciel Handerek Technologies; Kamila Kotulska, dyrektor ds. marketingu Gradis , Wiktor Warchałowski, prezes zarządu, współzałożyciel Airly, i Marcin Michalski, prezes zarządu Matex Controls.

Debatę prowadził Jacek Ziarno, redaktor naczelny Magazynu Gospodarczego Nowy Przemysł.