1000 gości, przedstawiciele globalnych firm, politycy, eksperci, szerokie spektrum tematów - konferencja EEC Green to inicjatywa Grupy PTWP, organizatora m.in. Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach (European Economic Congress - EEC), największej imprezy biznesowej Europy Centralnej. Konferencja odbędzie pod merytorycznym patronatem WNP.PL i PortalSamorzadowy.pl.Spotkanie firm dbających o zrównoważony rozwój towarzyszyć będzie Konferencji w sprawie zmian klimatu COP 24.

EEC Green podczas konferencji COP 24

  • Do Katowic w związku z Konferencją w sprawie zmian klimatu COP 24 przybędzie blisko 30 tysięcy gości - przedstawicieli wszystkich Stron Konwencji, tj. 196 państw i Unii Europejskiej, by podejmować decyzje dotyczące dalszych działań na rzecz ochrony klimatu oraz funkcjonowania Konwencji.
  • Zaplanowany w dniach 4-5 grudnia br. EEC Green, zgromadzi polityków, przedsiębiorców, szefów światowych korporacji i ekspertów - tych, dla których zrównoważony rozwój to jedno z najważniejszych wyzwań naszych czasów.
  • Ścieżki tematyczne wydarzenia obejmują: finansowanie i perspektywy zrównoważonego rozwoju, kryzys wodny, gospodarkę obiegu zamkniętego, smart city i ekorozwój, efektywną energię, innowacje dla klimatu oraz problem smogu.

Polska będzie w grudniu 2018 r. miejscem szczególnie ważnym z punktu widzenia globalnych wyzwań zrównoważonego rozwoju. W Katowicach odbędzie się 24. sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24) wraz z 14. sesją Spotkania Stron Protokołu z Kioto (CMP 14).

 - Konferencja EEC Green poszerzy obszar ważnej międzynarodowej debaty, której sceną będą Katowice, a jednocześnie sprowadzi wiele kwestii na poziom konkretnych rozwiązań, praktycznych scenariuszy i modeli, żywych przykładów oraz doświadczeń – zapowiada Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, organizator EEC Green. – Wykorzystamy sprawdzoną formułę i doświadczenie związane z organizowanym od 10 lat Europejskim Kongresem Gospodarczym - dodaje.

Zaplanowany w dniach 4-5 grudnia br. EEC Green, zgromadzi polityków, przedsiębiorców, szefów światowych korporacji i ekspertów - tych, dla których zrównoważony rozwój to jedno z najważniejszych wyzwań naszych czasów. W debacie reprezentowane będą trzy strony zaangażowane w każdy zrównoważony projekt: konsument, biznes i państwo (regulator). EEC Green poruszy tematykę zrównoważonego rozwoju konfrontując najważniejsze aspekty: świadomość konsumentów, odpowiedzialność przedsiębiorców i trafność rozwiązań regulacyjnych.

Ścieżki tematyczne wydarzenia obejmują: finansowanie i perspektywy zrównoważonego rozwoju, kryzys wodny, gospodarkę obiegu zamkniętego, smart city i ekorozwój, efektywną energię, innowacje dla klimatu oraz problem smogu.

Rozwój gospodarki nieuwzględniający konsekwencji dla środowiska naturalnego jest dzisiaj niemożliwy. Decydują o tym nie tylko liczne regulacje i normy środowiskowe, ale - co ważniejsze - silna presja społeczna na biznes, aby brał odpowiedzialność za stan globalnego ekosystemu. Przekonanie, że potrzeby obecnego pokolenia nie mogą i nie powinny być zaspokajane kosztem przyszłych pokoleń, czyli istota doktryny zrównoważonego rozwoju, stało się powszechne nie tylko w najbardziej rozwiniętych społeczeństwach.

Do Katowic w związku z Konferencją w sprawie zmian klimatu COP 24 przybędzie blisko 30 tysięcy gości - przedstawicieli wszystkich Stron Konwencji, tj. 196 państw i Unii Europejskiej, by podejmować decyzje dotyczące dalszych działań na rzecz ochrony klimatu oraz funkcjonowania Konwencji. W zaplanowanym między 2 a 14 grudnia 2018 roku wydarzeniu wezmą udział przywódcy i reprezentanci rządów, dyplomaci, przedstawiciele organizacji pozarządowych, naukowcy, przedstawiciele biznesu oraz innych grup i środowisk zainteresowanych kwestiami dotyczącymi klimatu.

Dowiedz się więcej na www.green.eecpoland.eu