Już za dwa tygodnie Katowice będą miejscem najważniejszej w ostatnich latach globalnej konferencji na rzecz ochrony klimatu COP24. Imprezie tej towarzyszyć będzie EEC Green, spotkanie firm dbających o ochronę klimatu i zrównoważony rozwój. Będzie to także szansa na nagłośnienie ciekawych projektów i rozwiązań w tych obszarach.

EEC Green. Innowacje z branży ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju poszukiwane

EEC Green to inicjatywa Grupy PTWP, organizatora m.in. Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach (European Economic Congress - EEC), największej imprezy biznesowej Europy Centralnej. Zaplanowana na 4-5 grudnia br. specjalna edycja kongresu EEC Green odbędzie pod merytorycznym patronatem WNP.PL i PortalSamorzadowy.pl.

Zgromadzi ona ok. tysiąca osób: polityków, przedsiębiorców, szefów światowych korporacji, ekspertów i dziennikarzy - tych, dla których zrównoważony rozwój to jedno z najważniejszych wyzwań naszych czasów. 

W tej debacie reprezentowane będą trzy strony: konsument, biznes i państwo (regulator). Poruszymy tematykę zrównoważonego rozwoju, konfrontując jej najważniejsze aspekty: świadomość konsumentów, odpowiedzialność przedsiębiorców i trafność rozwiązań regulacyjnych.

Ambicją organizatorów EEC Green jest, by - poprzez debaty i prezentacje, a potem bogate ich relacjonowanie w mediach - dodać swą cegiełkę do budowy nowego społeczno-biznesowego, proekologicznego porządku. 

Minimum ograniczeń! 

Chcemy też - co równie ważne - dyskutantom, widzom, internautom i czytelnikom wskazać innowacyjne projekty, zasługujące na szczególną uwagę. Mogą je podczas EEC Green zaprezentować start-upy, ale i ci, którzy uważają, że już z tej pierwotnej formuły wyrośli lub w niej nigdy nie byli (MŚP), jak również studenci, pracownicy naukowi czy wynalazcy z patentami.  

Warunek jest w zasadzie jeden, a i to dość szeroko zarysowany: powinny to być pomysły wspierające ochronę środowiska i zrównoważony rozwój (zakres tematyczny obejmuje m.in. kryzys wodny, gospodarkę obiegu zamkniętego, smart city i ekorozwój, efektywną energię w rodzaju OZE czy elektromobilności, innowacje dla klimatu czy problem smogu).

Będzie to cenna możliwość zyskania rozgłosu medialnego dla firm i ich projektów, a także nawiązania kontaktów z potencjalnymi inwestorami czy klientami! 

Zgłoszone projekty oceni Kapituła i wybierze najlepsze, najbardziej perspektywiczne rozwiązania. Więcej szczegółów dla zainteresowanych udziałem: tutaj EEC Green INNOVATION!